top of page
Logi_KayunHimnaQarer_Full.png

Sustainable Stepping Stones NGO
ԿԱ3ՈՒՆ ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

սոցիալ-կրթական հասարակական կազմակերպություն
 

  • Instagram
  • Facebook

Who we are
 

Kayun Himnaqarer is a registered non-profit NGO #.211.171.1386852 in Armenia. The NGO was founded by Trustees and members of the Oxford Armenia Foundation (OAF) a UK registered #. 1193788 educational charity based in Oxfordshire. 

 

Nunik Hovhannessyan has been appointed director of Kayun Himnaqarer Social-Educational NGO in Armenia by the board of trustees at Oxford Armenia Foundation.

 

Together, OAF and Kayun Himnaqarer teams collaborate actively on all projects, bringing expertise in social, psychological and developmental areas of life-long education. Moreover, OAF provides the financial support for Kayun Himnaqarer to implement or facilitate book donations, English clubs, art summer camps, continuing professional development and more in Armenia. 

 

OAF raises funds in the UK through individual donations, crowdfunding and grant applications. 

At this stage of development, both OAF and Kayun Himnaqarer teams are unpaid volunteers. 

Ով ենք մենք 
 

<Կայուն Հիմնաքարեր սոցիալ- կրթական> ՀԿ-ն Հայաստանում գրանցված հասարակական կազմակերպություն է ՝ #211.171.1386852: ՀԿ-ն հիմնադրվել է Օքսֆորդ Հայաստանի Հիմնադրամի (OAF) հիմնադիրների և անդամների կողմից, որը գրանցված է Միացյալ Թագավորությունում #. 1193788, որպես կրթական բարեգործական կազմակերպություն՝ տեղակայված Օքսֆորդշիրում:

Օքսֆորդ Հայաստանի Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից Նունիկ Հովհաննիսյանը նշանակվել է Կայուն Հիմնաքարեր Սոցիալ-կրթական ՀԿ-ի տնօրեն Հայաստանում: 

Միասին OAF և Կայուն Հիմնաքարերի թիմերը ակտիվորեն համագործակցում են բոլոր նախագծերի շուրջ, բերելով փորձառություն սոցիալական, հոգեբանական և զարգացման ոլորտներում՝ ապահովելու համար շարունակական կրթություն: Բացի այդ, OAF-ը ապահովում է ֆինանսական աջակցություն Կայուն Հիմնաքարերին՝ Հայաստանում գրքերի նվիրատվություններ, անգլերեն լեզվի ակումբներ, արվեստի ամառային ճամբարներ, շարունակական մասնագիտական զարգացում և ավելին իրականացնելու կամ աջակցելու համար:

OAF-ը հավաքում է միջոցներ Մեծ Բրիտանիայում անհատական նվիրատվությունների, դրամահավաքների և դրամաշնորհային հայտերի միջոցով: Այս զարգացման փուլում OAF-ի և Կայուն Հիմնաքարերի թիմերը աշխատում են որպես կամավորներ՝ առանց վճարի:

Our vision

 

Our common vision relies on building equity in education. Since access to specialised teachers and to extra-curricular activities is limited in remote rural areas, we thrive in closing the educational gap by implementing a range of programmes in rural communities . 

 

Our common approach is inspired by the goals of Sustainable Development for Quality Education set by the United Nations and signed by most countries including Armenia during the 2015 Paris COP. 


Our common focus relies on ensuring inclusive and equitable quality education and promotingpromote lifelong learning opportunities for all. Mindful of each community’s social challenges, we bring flexible and adaptable programmess to remote and rural communities.

Մեր տեսլականը

Մեր ընդհանուր տեսլականը հիմնված է կրթության մեջ հավասարության կառուցման վրա։ Քանի որ, հեռավոր գյուղական շրջաններում ,մասնագիտացված ուսուցիչների և արտադպրոցական գործունեությունների հասանելիությունը սահմանափակ է, մենք ձգտում ենք փակել կրթական բացը։

 Մեր ընդհանուր մոտեցումը ոգեշնչված է Միացյալ Ազգերի Կայուն զարգացման նպատակներով՝ որակյալ կրթության համար, որը ստորագրվել է շատ երկրների, ներառյալ Հայաստանի կողմից, 2015 թ․ Փարիզի COP-ի ընթացքում։ 

Մեր ընդհանուր ուշադրությունը կենտրոնացած է ապահովելու ներառական և հավասար որակյալ կրթություն և խթանելու շարունակական ուսուցման հնարավորությունները բոլորի համար։ Հաշվի առնելով յուրաքանչյուր համայնքի սոցիալական մարտահրավերները՝ մենք բերում ենք ճկուն և հարմարեցվող ծրագրեր հեռավոր և գյուղական համայնքներին։

Partners
 

Over the past 3 years, we have a track record of working successfully with various local partners such as Teach for Armenia, Armenian Caritas, Birthright, COAF and Nor Arar Eeducation NGOngo. 

 

Check out our active projects: Our Projects

Գործընկերներ

 Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք հաջողությամբ համագործակցել ենք տարբեր տեղական գործընկերների հետ, ինչպիսիք են «Դասավանդի՛ր Հայաստան», «Հայկական Կարիտաս», «ՔՈԱՖ» և «Նոր Արար» կրթական ՀԿ-ն։

Տեսեք մեր ընթացիկ նախագծերը՝  Our Projects

bottom of page